Logo van de kerkZicht op de kerkKerk aan binnenzijdeGlasraamZicht op de kerkLogo Web Ronse
titel
Log in
Het reilen en zeilen van onze gemeente in 382 foto’s. Laatste album: Afscheid van Johanna als kerkenraadslid en verhuisd naar Ned  gepost op 03-09-2020.
Of laatste editie van Kerknieuws. - - Log in om meer te bekijken. Ben je nieuw? Registreer je gratis hier!


A Broken Hallelujah

Preken en bemoedigingen


David, Koning David, was bekend om zijn relatie met God. Met zijn God kon hij alles aan. En zijn relatie met God was zo goed, juist omdat hij er voortdurend mee bezig was.
Hij besteedde heel veel aandacht aan God. Vele van de psalmen zijn door David geschreven. Als hij muziek speelde, was het voor God. Hij bracht ook de ark van het verbond naar Jeruzalem, en in die ark zaten de tien geboden, de wet waar hij zo om bekommerd was.
Soms had hij ook twijfels. Hoe kun je het beste omgaan met God? Niet altijd even makkelijk. Maar hij had een goede inborst en God wist dat. Op een dag liet God hem weten:
Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. (2 Sam 7:16)

Maar dan … gebeurt er iets.
We zien het elke dag op tv, en we horen er veel te vaak van in onze omgeving.
David ontmoet Batseba, de vrouw van Uriah …

Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ’Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ David liet haar bij zich komen en sliep met haar.

Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voorstond. Vervolgens zei hij: ’Ga naar huis en ontspan u wat.’ Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer.

De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria’s avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer.

De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. In de brief stond: ’Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en stelde Uria juist daar op. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, en ook Uria vond de dood.

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.
Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. – uit 2 Sam 11

Het koor zingt het lied “Hallelujah“, van Leonard Cohen. Over David en Batseba. David speelt muziek, eens in een grote toonaard, dan in een kleine toonaard.

Now I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing hallelujah

Hallelujah…

Broeders en zusters in Christus,

Cijfers rond overspel zijn erg uiteenlopend. Alnaargelang. Voor de één zijn verdachte sms’jes al overspel, voor de ander gaat het over een fysieke relatie. Maar in elk geval was het tot in 1987 strafbaar in ons land.
Velen vergrijpen zich eraan.
Ook de ideale koning David laat zich verleiden – let erop dat het woord “verleiden“ in onze samenleving een bijna positieve klank heeft gekregen. Hij wandelt op het terras van zijn paleis, kijkt uit over zijn koninkrijk, volgt zijn ogen en ziet een mooie vrouw die zich aan het baden is. De natuur komt boven. Die wil ik. De natuur van jacht op een vrouw, maar ook de natuur van “dat wil ik hebben“.
In de tien geboden staat “pleeg geen overspel“, maar ook: “zet je zinnen niet op het huis van een ander, of op iets wat van hen is, zet je zinnen niet op de vrouw van een ander.“ Twee keer staat het dus in de tien geboden, één keer in de vorm van: weest trouw en één keer in de vorm van “wees niet hebzuchtig“.

David slaapt met Batseba en ze wordt zwanger. Hun ontrouw is niet zonder gevolg.
Bijbelverhalen vertellen op een kort stukje hele levenswijsheden, niet “de mening van“, zoals Dag Allemaal, maar wijsheden die blijven.
Wat denken mensen toch ook, dat, als je je partner bedriegt het leven gewoon kan doorgaan, zonder gevolg.
Toch lijkt het soms zo en velen denken zo. Als mijn partner niet weet dat ik vreemdga, dan is er toch niets mis mee? Die gedachte wordt aangevuld met nog wat excuses van “ik heb nu eenmaal niet zo’n fantastische partner, dus vind ik nu mijn vervulling bij iemand anders“ tot “dit is pure liefde, hoe kan God daartegen zijn?“ Natuurlijk is het pure liefde, ze wordt niet gekwetst, want je woont niet samen, je bent te weinig bij elkaar om je aan elkaar te ergeren …

Maar waarom is het dan toch zo fout, zo fout dat de Belgische staat er tot recentelijk een straf opzette, zo fout dat het in de tien geboden tweemaal verboden wordt?
Als een partner het te weten komt, is de fout duidelijk. Je kwetst een mens diep, je breekt vertrouwen, je breekt ook de toekomst van die persoon.
En als de partner het niet te weten komt… dan denk je misschien dat alles ok is.
Maar je kunt onmogelijk rust in je ziel hebben.
Je kunt niet zomaar naast je partner in bed liggen denken aan de nieuwe liefde. Je kunt niet ongestraft zeggen “tot vanavond“ aan je partner, als je andere plannen hebt.
Je kunt niet je partner vastpakken en met je gedachten bij een ander zijn …
Je kunt het wel … maar dan heb je de ander gereduceerd tot een … voorwerp.
En dat komt je relatie nooit ten goede.

Ook bij David zien we dat hij worstelt met de gevolgen van zijn daad van ontrouw. Hij wil de man van Batseba laten geloven dat het kind van hem is, maar … de man is al zolang van huis weg, dat hij het niet zal geloven. David probeert hem met man en macht te overtuigen naar zijn vrouw te gaan. Hij voert hem zelfs dronken, en als ook dat niet lukt, dan ziet hij maar één uitweg meer: Uria moet vechten op de plaats waar het meest soldaten sneuvelen.
Dit lijkt ver van ons bed, dat je uiteindelijk de dood beraamt van een partner, om de nieuwe relatie te laten voortbestaan. Maar helaas gebeurt het. En het gebeurt heel vaak… in gedachten.
Daarom zegt Jezus, wie een vrouw (een andere dan de zijne) begeert, - wil hebben – pleegt in zijn hart al overspel.
We zwijgen nog maar over het lot van buitenechtelijke kinderen en van de kinderen in een gezin die merken dat papa of mama bedrogen wordt of dat papa of mama bedriegt.

Na de dood van Uria gaan David en Batseba gewoon verder.
Maar… het was slecht in de ogen van de Heer.
Er komt nóg iemand om het hoekje kijken.
Er is niet alleen de relatie met een partner, er is ook onze relatie met God. Hij heeft man en vrouw gemaakt om één te zijn, naar Zijn beeld…
En wat is zijn beeld?? Precies, God is trouw, oneindig trouw.

God wil voor ons een prachtige toekomst, maar toekomst kan niet uit zonde voortkomen. Dat kunnen we concluderen uit het beeld dat een beetje verder in de bijbel staat. Het kind van David en Batseba sterft. Je kunt geen toekomst bouwen op zonde, tenminste niet een toekomst naar het hart van God en dat was altijd Davids doel geweest, tot hij zijn ogen volgde ….

Ik wil graag even terugkomen op het lied dat het koor net voor ons zong. Het Halleluja van Cohen. Het oorspronkelijke lied kent zeven strofen en vertelt het verhaal van David en Batseba. Wij hebben twee van die strofen gehoord.

The baffled king composing hallelujah – het gaat over koning David, de koning die Halleluja’s componeert, die liederen maakt voor de Heer, die zingt: loof de Heer want Hij is goed.
Maar er staat de “baffled king“, de koning die zichzelf te schande maakt.

You say I took the name in vain
I don’t even know the name

De ik-persoon is David. Hij zegt: je zegt dat ik de naam ijdel gebruik. Het derde van de tien geboden – je schaadt Gods naam, als je overspel pleegt. Leonard Cohen was een jood. Hij wist wel wat De Naam betekent.
Maar als je zover weg bent, in de passie, en je hebt overgegeven aan iets van een dierlijke natuur, dan ken je Gods naam niet meer. “Gods naam kennen“ betekent in de bijbel “één zijn met God”. Dan ben je niet meer één met God.

You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the hallelujah

Dan hebben we een strofe die we niet gehoord hebben, maar wel tot het oorspronkelijke lied behoort.
Je zag haar baden, vanop je dak
Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten val
Ze bond je vast op een keukenstoel –
Want de troon, daar paste hij niet meer op
Ze brak je troon, ze knipte je haar – ook een bijbels beeld voor macht die je verliest.
En van je lippen trok ze de halleluja.
Want hoe kun je Halleluja zingen, als je zo ver weg van God bent. Je kunt het, maar het is een gebroken, a broken Hallelujah

.

Maar dan komt de laatste strofe.
In het bijbelse verhaal merken we hoezeer David spijt krijgt van zijn daden. In psalm 51 schrijft hij over een gebroken geest, een gebroken geest die hij aanbiedt aan God, want wat heeft hij gedaan. “Mijn zonden staan mij voor ogen, dag en nacht.“

Met deze gebroken geest wil God verder.
Met deze gebroken geest is er duizend keer meer toekomst, dan met het volgen van je ogen.

En dan komt die laatste strofe.

Wanneer David wéét, dat God hem, na al deze ellende en na die gigantische misstappen die hij heeft gezet, als koning dan nog, Wanneer David wéét dat God met hem opnieuw begint, zingt hij:

And even though
It all went wrong
I’ll stand before the lord of song
With nothing on my tongue but hallelujah.

Wij oordelen vaak zo, dat iemand geen tweede kans meer krijgt. Hij is voor altijd diegene die dit of dat gedaan heeft.

God is niet zo.

Hij tilt wél zwaar aan de zonde, zeer zwaar.

Dat heeft hij getoond door in Jezus voor onze zonden te sterven. Zo zwaar tilt hij aan de zonde.

Maar aan de andere kant is zijn liefde ZO groot, dat iedere gebroken geest, met een schone lei opnieuw mag beginnen.

Voor die God zeg ik met Cohen: There’s nothing on my tongue but Hallelujah.© 2017 - Protestants-evangelische kerk Ronse-Maarkedal-Kluisbergen - - - aantal bezoekers: 6590.
Op 14 mei 2020: 20.000 bezoekersUw browser is: Unknown ? overzicht Unknown rapport:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)